l  Hình Animated
l  Hình Cuộc Đời Đức Phật
l  Hình Chư Bồ Tát
l  Hình Chư Phật Và Thánh Chúng
l  Hình Địa Ngục
l  Hình Hoa Sen
l  Hình Niệm Phật Ba La Mật
l  Hình Phật Tử Vẽ
l  Hình Quán Âm Bồ Tát 1
l  Hình Quán Âm Bồ Tát 2
l  Hình Xá Lợi Phật
 
 
 
l  Tây Phương Tam Thánh
l  Phật A Di Đà
l  Quán Thế Âm Bồ Tát [flash] [video]
 

Những Hình Ảnh Sinh Hoạt và Tu Học
tại Quán Thế Âm Thiền Viện


l  Hình Đại Lễ Phật Đản :
[2015]


l  Hình Đại Lễ Vu Lan :
[2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009]
[2013] [2015] [2016] [2017]
 
l  Hình Khóa Tu Nhập Hạ:
[2007] [2008] [2009] [2010] [2012] [2013]
[2014] [2015] [2016] [2017]
 
l  Hình Khóa Tu Nhập Đông:
[2015]
 

 
 
 
 
l  Hình Ảnh Tu Sữa Quán Thế Âm Thiền Viện ở West Covina.
 
l  Hình Vị Đại Bồ Tát đầu đội mão Ngũ Phật Bão Quan hiện thân chứng minh Khóa Tu Nhập Hạ 2014 tại Quán Thế Âm Thiền Viện.
 
 
l  Hình ảnh lạ tại QuanTheAmThienVien, West Covina.
l  Ánh sáng lạ tại QuanTheAmThienVien, West Covina.
 


Trang NhàBài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.