09-14-2017
b Thơ "Bát Nhã Độ & Nhập Hạ Vu Lan" trang LINHTINH.
b Hình "Đại Lễ Vu Lan & Nhập Hạ 2017" trang HÌNH ẢNH.
b "Tâm Thư" TRANG NHÀ.
01-07-2017
b Sư Tổ KimCangVienGiac Khai Thị Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo
07-10-2016
b   Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng pháp "Kinh Lăng Già Tâm Ấn 59" tại đạo tràng Online QTATV. 
Trang NhàBài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.