Xem Lịch Trình quý đạo hửu coi màu dưới đây để biết thêm chi tiếc Ngày và Giờ thuyết giãng của quý Chư Tôn Đức :
ThiềnSư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng “KHAI THỊ TÂM CHÚNG SINH”  trên Internet Paltalk mỗi tháng vào ngày Rằm lúc 8 PM (Calitime PST USA) tại Đạo Tràng OnlineQuanTheAmThienTongGiangDuong“.
Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng “KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN” trên Internet Paltalk mỗi Thứ Bảy lúc 8 PM (Calitime PST USA) tại Đạo Tràng Online “Quan The Am Thien Vien“.
Ngày tu học và Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia lúc 7-9PM (Calitime PST USA) tại Đạo Tràng Online
“QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong".  Quý vị nào tham dự không được xin liên lạc về Thiền Viện Tel. (619) 282-0979.
10 Ngày Trai Giới trong tháng của Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia. ( Ngày Âm Lịch 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30 .......... Tháng nào không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27, 28, 29 )
Ngày tu học Nhập Hạ 2017 cho TSs và CSBTTG tại Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego.

Lưu Ý: Quý vị Bát Giới về giúp phật sự Wednesday Aug. 02, 2017.

Session 1: CHECK IN Friday Aug. 04, 2017 ------ CHECK OUT Saturday Aug. 12, 2017.
Session 2: CHECK IN Friday Aug. 11, 2017 ------ CHECK OUT Sunday Aug. 20, 2017.


Quý TSs và quý CSBTTG muốn tham dự tu học, xin điền đơn gởi về Thiền Viện. Nhớ kèm theo 2 tấm hình Self-Portrait 2" x 2" passport size. (Click To Print: ĐƠN NHẬP HẠ). Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiếc xin gọi điện thoại về Quán Thế Âm Thiền Viện Tel. (619) 282-0979.

Ngày tu học Nhập Đông 2017 cho Bát Giới tại Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego.

Date: CHECK IN Monday Dec. 25, 2017 ------ CHECK OUT Sunday Dec. 31, 2017.
@ Những ngày Lễ trong năm 2017:

- Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát ------- Thứ Bảy March 18, 2017 lúc 4PM (tức ngày 21 tháng 2, 2017 A.L.)
- Lễ Phật Đản Sanh -------------------- Thứ Bảy May 6, 2017 lúc 4PM (tức ngày 11 tháng 4, 2017 A.L.)
- Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát ------- Thứ Bảy July 15, 2017 lúc 4PM (tức ngày 22 tháng 6, 2017 A.L.)
- Đại Lễ Vu Lan--------------------------- Chủ Nhật August 06, 2017 lúc 2PM (tức 15 tháng 6, 2017 A.L. Nhuần)
- Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát ------- Chủ Nhật November 05, 2017 lúc 2PM (tức ngày 17 tháng 9, 2017 A.L.)
- Lễ Rằm Hạ Nguyên ------------------- Thứ Bảy December 02, 2017 lúc 4PM (tức ngày 15 tháng 10, 2017 A.L.)
THÔNG BÁO


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-- SưTổ KimCangVienGiac bận phật sự sẽ không KhaiThiTamChungSinh trên Internet Paltalk
Thứ Ba Sept.5, 2017 lúc 8:00PM PST Calitime. Xin quý đạo hửu hoan hỷ.

-- Đại Sư Pháp Vân bận phật sự sẽ không thuyết giãng KinhLăngGiàTâmẤn một thời gian,
khi nào ĐạiSư trỡ lại thuyết giãng tiếp chúng tôi sẽ thông báo.

Kính chúc quýđạo hửu thân tâm thường lạc.

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật-- Next >

 Trang Nhà
Bài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.