Xem Lịch Trình quý đạo hửu coi màu dưới đây để biết thêm chi tiếc Ngày và Giờ thuyết giãng của quý Chư Tôn Đức :
ThiềnSư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng “KHAI THỊ TÂM CHÚNG SINH”  trên Internet Paltalk mỗi tháng vào ngày Rằm lúc 8 PM (Calitime PST USA) tại Đạo Tràng OnlineQuanTheAmThienTongGiangDuong“.
Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng “KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN” trên Internet Paltalk mỗi Thứ Bảy lúc 8 PM (Calitime PST USA) tại Đạo Tràng Online “Quan The Am Thien Vien“.
Ngày tu học và Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia lúc 7-9PM (Calitime PST USA) tại Đạo Tràng Online
“QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong".  Quý vị nào tham dự không được xin liên lạc về Thiền Viện Tel. (619) 282-0979.
10 Ngày Trai Giới trong tháng của Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia. ( Ngày Âm Lịch 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30 .......... Tháng nào không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27, 28, 29 )


Ngày tu học Nhập Đông 2017 cho Bát Giới tại Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego.

Date: CHECK IN Monday Dec. 25, 2017 ------ CHECK OUT Sunday Dec. 31, 2017.

Quý TSs và quý CSBTTG muốn tham dự tu học, xin điền đơn gởi về Thiền Viện. Nhớ kèm theo 2 tấm hình Self-Portrait 2" x 2" passport size. (Click To Print: ĐƠN NHẬP HẠ). Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiếc xin gọi điện thoại về Quán Thế Âm Thiền Viện Tel. (619) 282-0979.

@ Những ngày Lễ trong năm 2017:

- Lễ Rằm Hạ Nguyên ------------------- Thứ Bảy December 02, 2017 lúc 4PM (tức ngày 15 tháng 10, 2017 A.L.) Trang Nhà
Bài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.