Ly bà ly bà đế
cầu ha cầu ha đế
đà ra ni đế
ni ha ra đế
tỳ lê nể đế
ma ha dà đế
chơn lăng càng đế
ta bà ha.

 

Sanskrit

REPA REPATE,
KUHA KUHATE,
TRANITE,
NIGALA RITE,
VIMARITE,
MAHA GATE,
SANTIM KRITE,
SVAHA.


 
   

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  
Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
 Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc