Xuân đến hương xuân bay đâu nhỉ?
thấm vào giọt lệ chốn nhân gian
hóa trăng nước biếc bao lối mộng
giam giữ hồn ta giữa muôn đàng

Xuân đến tỉnh đi giấc kê vàng
tóc điễm tuyết sương dạ miên man
giữ mãi hương xuân tâm vương lụy
trả xuân về lại gió mây ngàn

Xuân đến hương xuân mãi mặn mà
hoa xuân ngàn cánh nỡ trong ta
xuân chẳng đến đi, xuân chân thật
chan hòa vủ trụ đóa mai hoa . . .


DaiSuPhapVan
Đại Sư Pháp Vân


Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc