[Nov] [Dec]
[Jan] [Feb] [Mar] [Apr] [May] [Jun] [Jul]
[Aug] [Sep] [Oct] [Nov] [Dec]
[Jan] [Feb] [Mar] [Apr] [May1] [May31]
[Jun] [Jul] [Aug] [Sep] [Oct] [Nov] [Dec]
[Jan] [Feb] [Mar] [Apr] [May] [Jun] [Jul] [Aug]
[Sep] [Dec]
[Jan] [Feb] [Mar] [Apr] [May] [Jun] [Jul] [Aug]
[Jan] [Feb] [Aug] [Sep]
[Feb] [May] [Jun] [Sept] [Oct] [Nov]
[Jan] [Feb] [Apr] [Jun] [Jul] [Sep] [Nov] [Dec]
[Mar] [Apr] [Jun] [Jul] [Sep] [Nov] [Dec]
[Mar] [Apr] [May] [Jun] [Sep] [Oct]
[Jan] [Feb] [Mar] [May] [Oct]
[Apr] [Jun]
[May2011] [May2012] [May2013] [May2014] [May2015] [May2016]
[Jan2010] [Jan2012] [Jan2013] [Jan2014] [Jan2015] [Jan2016] [2017]
[Nov2012] [Dec2014] [Nov2015]
[Feb2013] [Feb2014] [Mar2015] [Feb2016]
[Apr2010] [Jul2011] [Mar2012] [Aug2012] [Mar2013] [Jul2013] [Mar2014] [Jul2014] [Oct2014] [Apr2015] [Mar2016] [Jul2016] [Oct2016]
[Aug2011] [Aug2012] [Aug2014] [Aug2015] [Aug2016]
Trì Tụng Giới Bỗn Bồ Tát Tại Gia [ Audio ] [ Video ]
Ý Nghĩa Trì Tụng Giới Bỗn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia


***XIN LƯU Ý***

- Nếu quý vị muốn download những thời pháp Khai Thị xin làm như sau:
- Chọn số thời pháp Khai Thị (move mouse to the # you want to download)
- Bấm chuột bên tay phải (Right mouse click)
- Chọn SAVE TARGET AS để thâu vào computer (select SAVE TARGET AS)

Thanh Tinh Hai Tang KimCangVienGiac Phap Nhan

Bài tụng về y chỉ của Tổ Pháp Nhãn:

Vạn vật tức tông
Duyên hành tức pháp
Không vật không tông
Không duyên chẳng pháp

lTrân trọng kính mời chư vị thiện tri thức tham dự buổi thính pháp do Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng "KHAI THỊ TÂM CHÚNG SINH " trực tiếp Ngày Rằm mỗi Tháng từ 8-10 PM (Cali time) [PST] U.S.A. tại Đạo tràng online "Quan The Am Thien Tong Giang Duong " trên internet Paltalk (Cách sử dụng paltalk)--(Bấm vào đây để dùng Paltalk trên WEB vào thẳng Đạo Tràng QuanTheAmThienVien Online)
--
(Xem Lịch Trình)
.  Kính chúc quý vị thính pháp an lạc.

 

 

Trang NhàBài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.