* * * * * *

Hương thiền tỏa ngát hoa năm cánh
Ý chỉ tào khê đạt đạo mầu
Lục trần vô niệm trăng bát nhã
Cảnh vọng hoàn chơn biệt khổ sầu

Pháp nhãn thiền tông hoa tuệ giác
Tỏa hương trí huệ phá vô minh
Chẳng cầu chơn vọng vô sanh nhẫn
Trăng chìm đáy nước chẳng in hình...Kinh A Di Đà

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Kinh Duy Ma Cật

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Kinh Kim Cang

01 02 03 04 05 06

Kinh Lăng Già Tâm Ấn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Kinh Nhân Quả Ba Đời

01 02 03

Kinh Tín Tâm Minh

01 02 03 04 05 06

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Phần 1)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Phần 2)
(Quán Âm Viên Thông + Ngũ Ấm Ma)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kinh Văn Thù Sỡ Thuyết
Ma Ha Bát Nhã Ba-La-Mật

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bích Nhâm Lục

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

48 Đại Nguyện Của Đức A-Di-Đà Phật


*** XIN LƯU Ý ***

- Nếu quý vị muốn download những thời pháp thuyết giãng xin làm như sau:
- Chọn số thời pháp thuyết giãng (move mouse to the # you want to download)
- Bấm chuột bên tay phải (Right mouse click)
- Chọn SAVE TARGET AS để thâu vào computer (select SAVE TARGET AS)


    

Lễ Phật Đản Sanh

[May2010]

Lễ Vía Quán Âm

[Apr2010] [Jul2010] [Oct2010] [Mar2011] [Oct2011] [Oct2012] [Oct2013]

Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo

[Jan2010] [Jan2011]

Lễ Rằm Hạ Nguyên

[Nov2010] [Nov2013]

Lễ Rằm Thượng Nguyên

[Feb2010]

Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

[Aug2008]

 

 

lTrân trọng kính mời chư vị thiện tri thức tham dự buổi thính pháp do Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng trực tiếp Tối Thứ Bảy từ 8-10 PM
(Cali time) [PST] U.S.A. tại Đạo tràng online "QUAN THE AM THIEN VIEN" trên internet Paltalk (Cách sử dụng paltalk)--(Bấm vào đây để dùng Paltalk trên WEB vào thẳng Đạo Tràng QuanTheAmThienVien Online)--(Xem Lịch Trình).  Kính chúc quý vị thính pháp an lạc. Dai Su Phap Van DaiSuPhapVanTrang NhàBài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.