Nhạc Nhật
Lời Việt Chơn Chánh Pháp

Lưu vong nơi xứ người, xa quê cha giống nòi.
Ai quên ai nhớ tiếng mẹ tôi.
Bên kia nơi quê nhà, trông con cha mẹ già.
mòn mỏi than hao gầy.

Con không quên năm nào, lo tương lai con mình.
Cha bao phen giam cấm tù lao.
Con thơ bên mẹ hiền, không cha lo không tiền,
Mẹ đắng cay ưu phiền.

Cho cha bao nhiêu tiền, cho mẹ bao nhiêu quà,
khi cây khô hơi tàn sức yếu.
Công ơn kia như trời, nuôi cho con nên người,
rồi đưa con chôn vào đại dương.

Như con chim lạc loài, Xuân tha hương ngậm ngùi.
Trong con không có tết mẹ ơi.
Đêm online chia buồn, khi hay tin bạn bè,
Vừa mất đi người mẹ.

Thương cho cha mẹ già, không ai lo quê nhà,
bao đêm khuya trăng tàn bóng xế.
Xin tri ân muôn đời, tuy xa xôi phương trời,
Thầm cầu mong cha mẹ yên vui.

Đêm nay vu lan về, thương song than vô bờ.
Xin noi theo gương đức Kiền Liên.
Lo chuyên tâm tu hành.
Mong khai hoa duyên lành, để trả ơn sanh thành.

U mê trong luân hồi.  Vây quanh ta bao đời.
Đêm vô biên không tìm ra lối.
Hởi minh sư nơi nào, xin quy y tam bảo,
Đời lưu vong khi còn chiêm bao …

Hởi minh sư nơi nào, xin quy y tam bảo,
Đời lưu vong khi còn chiêm bao …

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc