Xem Lịch Trình quý đạo hửu coi màu dưới đây để biết thêm chi tiếc Ngày và Giờ thuyết giãng của quý Chư Tôn Đức :
ThiềnSư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng “KHAI THỊ TÂM CHÚNG SINH”  trên Internet Paltalk mỗi tháng vào ngày Rằm lúc 8 PM (Calitime PST USA) tại Đạo Tràng OnlineQuanTheAmThienTongGiangDuong“.
Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng “KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN” trên Internet Paltalk mỗi Thứ Bảy lúc 8 PM (Calitime PST USA) tại Đạo Tràng Online “Quan The Am Thien Vien“.
Ngày tu học và Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia lúc 7-9PM (Calitime PST USA) tại Đạo Tràng Online
“QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong".  Quý vị nào tham dự không được xin liên lạc về Thiền Viện Tel. (619) 282-0979.
10 Ngày Trai Giới trong tháng của Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia. ( Ngày Âm Lịch 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30 .......... Tháng nào không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27, 28, 29 )
Ngày tu học Nhập Hạ 2017 cho TSs và CSBTTG tại Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego.

Lưu Ý: Quý vị Bát Giới về giúp phật sự Wednesday Aug. 02, 2017.

Session 1: CHECK IN Friday Aug. 04, 2017 ------ CHECK OUT Saturday Aug. 12, 2017.
Session 2: CHECK IN Friday Aug. 11, 2017 ------ CHECK OUT Sunday Aug. 20, 2017.


Quý TSs và quý CSBTTG muốn tham dự tu học, xin điền đơn gởi về Thiền Viện. Nhớ kèm theo 2 tấm hình Self-Portrait 2" x 2" passport size. (Click To Print: ĐƠN NHẬP HẠ). Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiếc xin gọi điện thoại về Quán Thế Âm Thiền Viện Tel. (619) 282-0979.

Ngày tu học Nhập Đông 2017 cho Bát Giới tại Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego.

Date: CHECK IN Monday Dec. 25, 2017 ------ CHECK OUT Sunday Dec. 31, 2017.
@ Những ngày Lễ trong năm 2017:

- Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát ------- Thứ Bảy March 18, 2017 lúc 4PM (tức ngày 21 tháng 2, 2017 A.L.)
- Lễ Phật Đản Sanh -------------------- Thứ Bảy May 6, 2017 lúc 4PM (tức ngày 11 tháng 4, 2017 A.L.)
- Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát ------- Thứ Bảy July 15, 2017 lúc 4PM (tức ngày 22 tháng 6, 2017 A.L.)
- Đại Lễ Vu Lan--------------------------- Chủ Nhật August 06, 2017 lúc 2PM (tức 15 tháng 6, 2017 A.L. Nhuần)
- Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát ------- Chủ Nhật November 05, 2017 lúc 2PM (tức ngày 17 tháng 9, 2017 A.L.)
- Lễ Rằm Hạ Nguyên ------------------- Thứ Bảy December 02, 2017 lúc 4PM (tức ngày 15 tháng 10, 2017 A.L.) Trang Nhà
Bài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.