ThiềnSư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng “KHAI THỊ TÂM CHÚNG SINH” mỗi tháng vào ngày Rằm lúc 8 PM (Calitime PST USA)
Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng “KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN” mỗi Thứ Bảy lúc 8 PM (Calitime PST USA)
Ngày Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia lúc 7-9PM (Calitime PST USA)
10 Ngày Trai Giới trong tháng của Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia. ( Ngày Âm Lịch 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30.
Tháng nào không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27, 28, 29 )

< Prev


 Trang Nhà
Bài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.