p 

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

Thích Nữ Trí Hải

phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

 

 


MỤC LỤC

CHƯƠNG I - VUA LĂNG GIÀ THƯA HỎI
CHƯƠNG II - THỰC HÀNH TẤT CẢ PHÁP
Tiết I
Tiết II - THỰC HÀNH TẤT CẢ PHÁP
CHƯƠNG II

 

Tiết III - TU TẬP HẾT THẢY PHÁP
CHƯƠNG III - VÔ THƯỜNG
(anityatìparivatro Màmattrìyah)
Tiết I
CHƯƠNG III - VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG IV - HIỆN CHỨNG
CHƯƠNG V - NHƯ LAI THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG VI - SÁT NA PHẨM
CHƯƠNG VII - PHẨM BIẾN HÓA
CHƯƠNG VIII - CẤM ĂN THỊT
CHƯƠNG IX - ĐÀ LA NI
CHƯƠNG X - KỆ TỤNG I
CHƯƠNG X - KỆ TỤNG II

 

   


Trang Nhà
  |  Bài Mới  |  
Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc