Hình ảnh vị Đại Bồ Tát đầu đội mão Ngũ Phật Bão Quan
hiện thân chứng minh ngày Nhập Hạ 2014 cũa Chư Thiền Sĩ và Bồ Tát
tại Đạo Tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego.

Xin Lưu Ý: Trên đây có 3 tấm hình chụp Aug.19,2014, quí vị bấm vào tấm hình đễ xem original file.

 


Mão Ngũ Phật Bão Quan

 

Tâm Thư của những vị Thiền Sĩ trình bày và chứng kiến sự nhiệm mầu.

Bấm vào đây đễ xem Tâm Thư pdf.

 

Ngày 19 - Tháng 8, 2014

               ADiĐàPhật !  Thật là một phước duyên lớn cho đạo tràng QTATV nói riêng và tất cả trong giới tu hành,cư sỉ tại gia Phật tử và chư thiện hữu trí thức nói chung về sự hiện diện cũa vị Đại Bồ Tát quang lâm tới đạo tràng QTATV chứng minh trong kỳ nhập hạ vừa qua tháng 8 năm 2014.

               Tôi là thiền sinh cũa QTATV Pháp danh T Chơn Hòa. Năm nay là năm thứ ba Tôi được nhập hạ tu học trong kỳ an cư kiết hạ. Trong suốt thời gian qua Tôi đã được những sự dạy dỗ chân tình cũa Sư Tổ TTHT và Đại Sư Pháp Vân nên có rất nhiều sự tiến triển về tâm linh cũng như về bãn thân được nghiêm trì giới luật và thực thi lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Nếu như một người luôn tôn trọng sự thật và nghiêm túc trong giói luật thi sẽ không bao giờ dám vọng ngữ để mở đường đọa lạc trong địa ngục cho chính mình. Hôm đó vào buỗi chiều khoãng 3 & 4 giờ chiều Tôi vào nhà bếp của Thiền Viện để độ thực như thường lệ. Trong nhà bếp còn có sự hiện diện của Sư Tổ TTHT, nhị vị Sư Cô Tâm Tinh và Diệu Tinh, TSs TN Tịnh Hà, TTs TN Tịnh Hoa cũng như sự hiện diện của TSs T Chơn Trí. Toi đang rữa bát thì bất chợt Sư Tổ gọi Tôi gấp và chỉ vào màn hình của Security Camera. Tôi vội chạy qua và nhìn vào màn hình. Tôi thấy một vệt trắng đang hạ dần xuống chánh điện bên góc trái và vệt sáng đó gom lại thành vóc dáng của một người, tòan thân màu trắng trong, trong suốt như luu ly. Vi nầy đưa tay sữa lại y áo và ngồi xuống trong tư thế thiền định trông rất lể nghi và trang nghiêm. Trên đỉnh đầu có đội mão Ngũ Phật Bảo Quan và hình ãnh rõ đến mức độ mà Tôi còn thấy tà áo bên trái lay động y như người thật vậy. Lúc đó có hai Sư Huynh Tinh Hà và Tinh Hoa cùng trông thấy và họ vội chạy về phòng đễ lấy cell phone chup hinh lưu niệm. Hình ãnh vị nầy tồn tại khõang 4 & 5 phút và nhạt dần, cuối cùng thì hóa thành một vệt sáng trắng và bay mất. Hình ãnh mà hai bạn nầy chụp là vào lúc bắt đầu nhạt dần nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng còn nhìn thấy tương đối rỏ.

               Từ đó cho đến nay trong lòng Tôi lúc nào cũng trào dâng một niềm hạnh phúc an lạc vô biên mà không làm sao diễn tã được. Sự hiện diện nầy là một vết son khó phai và là một dấu ấn sâu sắc trong tim người con Phật. Sự hiện diện quý báu và hiếm quý nầy đã chứng minh rằng thật sự chư Phật chư Bồ tát chưa hề rời bõ chúng ta. Các Ngài luôn âm thầm thủ hộ và che chỡ chúng ta. Thật là một ân phước to lớn cho những ai có duyên xem được bức hình nầy, để khôi phục niềm tin và từ đó có thễ thanh tịnh hóa và tịnh độ hóa bản thân sao cho đúng tinh thần người con Phật để không phụ lòng sự che chở và cưu mang của chư Phật chư Bồ tát đối với tất cả chúng sinh trong thập phương thế giới.

               Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh
               Nam Mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh
               Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh

 

                                             Thiền Sỉ Thích Chơn Hoà  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bấm vào tấm hình đễ xem original file.
Hình chụp từ cellphone.Bấm vào đây đễ xem Tâm Thư pdf.

 

 

Ngày 19-8-2014

A Di Đà Phật,

          Tôi là TSs_ TN Tịnh Hà . Tôi xin xác nhận những gì TSs_T Chơn Hòa đã kễ về những gì, huynh ấy nhìn thấy tại QTATV trong ngày Nhập Hạ 19/8/2014 hoàn toàn là sự thật, vì ngày hôm đó ngoài Tôi cũng có mặt cũa Ngài Sư Tổ Thanh Tịnh Hải Tạng, hai vị Sư Cô, và cùng một vài huynh đệ khác.  Từ xưa đến nay việc Phật và Bồ tát xuất hiện đễ cho mắt phàm nhìn thấy , chuyện đó chĩ có trong chuyện liêu trai và huyền thọại,nhưng huyền thọại đã xuất hiện tại đaọ tràng Quán Thế Âm Thiền Viện với 7 cặp mắt đã nhìn thấy một cách rõ ràng không qua thiền định và mộng tưởng , Bồ Tát đả quang lâm đến đạo tràng trong ngày nhập hạ cuã chư Thiền Sỉ và Bồ Tát tại gia , Thân Ngài trong suốt như Ngọc lưu ly và sáng ngời vượt hẳn ánh sáng mặt trời , Ngài  đắp cà sa và đầu đội mão Ngũ Phật Bão Quan .Nhìn thấy cãnh Huyền diệu sống động trên Cá nhân tôi không khỏi bàng hoàng và xúc động, vì trong đời tôi chưa bao giờ tin chuyện Phật hay Thần tiên nào đó xuất hiện, phước duyên may mắn đã đến với Tôi cùng một số Huynh đệ tận mắt chứng kiến cãnh Thân tướng trang nghiêm cũa Bồ Tát với tay chân cữ động , Ngài dùng tay sửa lại y áo trước khi ngồi an tọa trong thế liên hoa và y cà sa  cũa Ngài vẫn còn phất phới lay động . Ôi tình thương cũa đức Phật và chư Bồ tát đối với chúng sanh sâu rộng như biễn cã , trong đời mạt pháp nầy chúng sanh cách Phật hơn 2600 năm nên tâm có hơi giãi đãi và thoái chuyễn chính vì thế các Đại Bồ Tát ở thập phương thế giới thường vào quốc độ Ta bà đễ an uĩ và thũ hộ chúng sanh , những chúng sanh nặng nghiệp không thễ thấy được thân tướng trang nghiêm cũa các Ngài nhưng các Ngài luôn ỡ  gần bên thũ hộ và giúp cho tâm linh chúng sanh tiến hoá . Sau khi sự việc xãy ra tâm Tôi luôn được khinh an hỹ lạc , niềm tin ngày càng kiên cố ,Tôi trực nhận ra một điều chung quanh Tôi ngày cũng như đêm đều được các Ngài âm thầm thũ hộ , Tôi sám hối tất cã lỗi lầm trong quá khứ nguyện từ đây về sau luôn thực hành các hạnh lành lấy giới luật và bát chánh đaọ làm áo giáp che thân và trên bước đường vân du hành đạo lấy Lục độ vạn hạnh đễ thanh tịnh hoá tâm hồn đễ tâm được hoàn toàn tỉnh giác phát huy trí huệ vượt thoát sông mê biễn ái, thực hành phương châm tự giác , giác tha , giác hạnh viên mãn , thị hiện thân khắp mười phương thế giới tuỳ duyên cứu khỗ chúng sanh trã ơn đàn na tín thí và không phụ lòng dạy dỗ cuã Sư Tỗ và Thầy . Con xin gieo 5 vóc sát đất đãnh lễ thập phương chư Phật , Bồ tát , hiền Thánh tăng đã ban ân phước cho Con được chiêm ngưởng dung nghi cũa Bồ tát, việc nầy giúp cho tâm Con bất thoái và tin tấn hơn trong việc tu học và hành đaọ  .


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh
Nam Mô A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đaị Chứng Minh
Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh

 

                   TSs_TN Tịnh Hà

 

 

 

 

 


Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Ấn Tống  |  Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc